ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

მიზანი + სტრატეგია

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიზანია ეფექტიანი მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული  სოციალური პოლიტიკის  ადვოკატობა.

ამ მიზნის მისაღწევად ასოციაცია შემდეგ ამოცანებს ისახავს:

  •  სოციალური მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა პროფესიული ექსპერტიზის მიწოდების გზით;
  •  სოციალური მუშაობის საგანმანათლებლო ბაზის განვითარება (ფორმალური და არაფორმალური);
  •  სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა;
  •  შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის განვითარების ხელშეწყობა;  
  •  სოციალურ მუშაკთა პროფესიული ქსელის განვითარება.

იხილეთ,საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის სტრატეგია