ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

კოალიციის აღმასრულებელი ორგანო არის საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც აირჩევა საერთო კრების მიერ  ფარული კენჭისყრით, საბჭო ახორციელებს აღმასრულებელ ფუნქციას და პასუხისმგებელია საერთო კრების მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის, პოლიტიკისა და რეგულაციების სათანადოდ დაგეგმვასა და განხორციელებაზე.
საბჭოში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელი არის ნინო შატბერაშვილი.