ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“ არის სისხლის სამართლის რეფორმის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი
 სამუშო ჯგუფის მანდატი მოიცავს შემდეგ ფუნქციებს:
  • შესაბამისი მიმართულების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
  • შესაბამის სფეროებში საკანონმდებლო ცვლილებებისა და კანონპროექტების განხილვას;
  • სხვადასხვა საკითხების განხილვასა და საბჭოს წინაშე წარდგენას; 
სამუშაო ჯგუფში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელია ნინო შატბერაშვილი.