ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

სამუშაოს ჯგუფის მიზანია განიხილოს პრობაციის სისტემაში მუშაობის  მიღწევები და გამოწვევები.
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელია ნინო შატბერაშვილი