ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

მინდობით აღზრდის განვითარების მხარდამჭერი სამუშაო ჯგუფი ფუნქციონირებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომლის ფუნქციაა:
  • განავითაროს მინდობით აღზრდის სტანდარტები;
  • მინდობით აღზრდაში სხვადასხვა სირთულეების დაძლევის გზების შემუშავება.
სამუშაო ჯგუფში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელია ნინო შატბერაშვილი.