ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

სასტუმროში თბილისი მარიოტი გაიმართება პროექტის “შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა“ შემაჯამებელი კონფერენცია

14 დეკემბერს სასტუმროში თბილისი მარიოტში გაიმართება პროექტის “შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა“ შემაჯამებელი კონფერენცია, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სკოლის სოციალური მუშაობისა და ახალგაზრდული მუშაობის კონცეფციების წარდგენა. პროექტი ხორციელდება საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ ჩეხურ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „ადამიანი გაჭირვებაში“ თანამშრომლობით და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.