ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად


მემორანდუმები:

მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის 2016-2020
ტაჯიკეთის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 2015-2020
აზერბაიჯანის სოციალური მუშაობის საერთაშორისო გაერთიანება 2015-2020
,,ჰარმონიული საზოგადოება "სომხეთის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 2015-20120
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2013-2015:
 
სახელმწიფო სტრუქტურები

 
 1. ქ. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი
 2. 198–ე სკოლა შშმ ბავშვებისთვის
 3. ფსიქონევროლოგიური ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი
 4. # 5 საავადმყოფო
 5. საქართველოს პროკურატურა
 6. პრობაციის ეროვნული სააგენტო
 7. დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
 8. ქ. თბილისის მერია “სოციალური საცხოვრისი”
 9. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადების ეროვნული ცენტრი
 10. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულება მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური სამსახური
 11. ორგანიზაცია ,,პირველი ნაბიჯი“ საქართველო 
საერთაშორისო ორგანიზაციები
 1. გადავარჩინოთ ბავშვები
 2. “World Vision” საქართველო
 3.  „ეს ო ეს“ ბავშვთა სოფელი საქართველოში
 4. საქველმოქმედო ფონდი “საქართველოს კარიტასი”
 5. ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის (კამილიელები) ფილიალი საქართველოში 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები:
 1. წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
 2. ორგანიზაცია ,,პარტნიორობა ბავშვებისათვის“
 3. რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბაშვები“
 4. კოალიცია ,,შინ მოვლა“
 5. ფონდი „თაობა“
 6. კავშირი „საფარი“
 7. კავშირი სტუდია „ეი დი სი“
 8. კავშირი „ბავშვი, ოჯახი და საზოგადოება“
 9. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
 10. შშმპ კავშირი “ია”
 11. შშმ ბავშვთა კავშირი „მშობლების თანადგომა“
 12. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 13. არასამთავრობო ორგანიზაცია მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი
 14. კავშირი ადამიანებისათვის რომლებიც განსაკუთრებულ ზრუნვას საჭიროებენ
 15. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ანიკა“
 16. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ბავშვი და გარემო“
 17. საზოგადოება “ბილიკი” გორში
 18. ასოციაცია “ჩვენი სახლი საქართველო”
 19. საქართველოს სამარიტელთა კავშირი
 20. კავშირი “მშობელთა ხიდი”
 21. საქართველოს ყრუთა კავშირი
 22. საქართველოს უსინათლოთა კავშირი
 23. აიპ “ხელი ხელს”
 24. საქართველოს საპატრიარქოს ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების ცენტრი
 25. “ახალი გზა”
 26. ახალი ვექტორი”
 27. ,,თანადგომა”
 28.  “ჰელპინდ ჰენდი”
 29. “იდენტობა”
 30. შპს  თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
 31.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედიცინის განვითარების ფონდი 
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“   2014, 2015 წწ
სსიპ ,,დანაშაულის პრევენციის და  ინოვაციური პროგრამების ცენტრი     2013-2017წწ
სსიპ ,,სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“   2012-2016 წწ
მთავარი პროკურატურა  2012-2015 წწ
ა.ა.ი.პ. ,,იდენტობა“  2012-2013 წწ
საქართველოს სახალხო დამცველი  2012-2014 წწ.
საქართველოს სასჯელაღსრულების , პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ ,,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“ 2012-2016 წწ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ ,,სოციალური მომსახურების სააგენტო“  2011-2015 წწ.

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2011-2013 წწ. :

 
 1. რეგისტრირებული კავშირი ,,საქართველოს ბავშვები“
 2. კოალიცია შინმოვლა
 3. ფონდი ,,თაობა“
 4. ფონდი ,,გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“
 5. ტუბერკულოზსა და ფილტვის დაავადების ეროვნული ცენტრი
 6. ორგანიზაცია ,,პირველი ნაბიჯი“ საქართველო
 7. კავშირი ,,საფარი“
 8. შპს ,,აკ. გოცირიძის სახელობის თბილისის ფსიქო-ნევროლოგიური დისპანსერი“
 9. კავშირი სტუდია ,,ეი დი სი“
 10. კავშირი ,, ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“
 11. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
 12. შშმპ კავშირი ,,ია“
 13. შშმპ ბავშვთა კავშირი ,,მშობლების თანადგომა“
 14. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
 15. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედიცინის განვითარების ფონდი
 16. ,,ეს ო ეს“ ბავშვთა სოფელი საქართველოში
 17. არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ნდობა“
 18. ბავშვთა დღის ცენტრი ,,საპოვნელა“
 19. ა. ზურაბაშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
 20. ფსიქიკური და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
 21. კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით ზრუნვას რომ საჭიროებენ
 22. ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ,,ევრი ჩაილდი“
 23. წამების მსხვერპლთა ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი
 24. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 25.  198-ე სკოლა შშმ ბავშვებისთვის
 26. ფსიქო-ნევროლოგიური ცენტრი
 27. არასამთავრობო ორგანიზაცია  ,,ანიკა“
 28. კარიტასი საქართველო
 29. ონკოპრევენციის ცენტრი
 30. არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ბავშვი და გარემო“ 
ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი 2012-2015 წწ.
აიპ ,,საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაცია“ 2012-2014 წწ. 


პარტნიორი ორგანიზაციები:

Hifswerk Austria international (HWA)
გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
ამერიკის შეერთებული შტატების საბჭო(US embassy)
გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)
„ევრი ჩაილდი“ (Every child)
ა.შ.შ. სააგენტო საერთაშორისო განვითარებისთვის (USAID)
„ვორლდ ვიჟნ“ (World vision)
ეკონომიკური გაერთიანებისა და განვითარების გერმანიის ფედერაციის სამინისტრო
სომხეთის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (AASW)
აზერბაიჯანის სოციალურ მუშაკთა  ასოციაცია (ASWPU)
მოლდოვას მედდების ასოციაცია (NARM)
„გადავარჩინოთ ბავშვები“ (Save the children)
კარიტასი-ჩეხეთის რესპუბლიკა (Caritas check republic)
„ქალები, ჩვილები და ბავშვები“ (Women, infants and children)
„ადამიანი გაჭირვებაში“ (PIN)
“პირველი ნაბიჯი“ (First step)
SOS ბავშვთა სოფელი (SOS children village)
სამარიტელთა კავშირი (arbaiter-samariter bund)
გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში (GIP)
უსინათლოთა კავშირი (UB)
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)
ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)
ბავშვთა გაერთიანების ასოციაცია (CDA)
სოციალური კეთილდღეობის საერთაშორისო საბჭო (ICSW)
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი (YDC)
ცენტრი ბავშვებისთვის (CYC)
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო (MOE)
აირექსი საერთაშორისო კვლევების და გაცვლების საბჭო (IREX)
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ცენტრი (AVNG)
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი თბილისი, საქართველო
საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანებული ფედერაცია
სკოლის სოციალურ მუშაკთა ილინოის ასოციაცია
შშმ პირთათვის სერვისის მომწოდებლების ევროპული ასოციაცია
საერთაშორისო სოციალური კეთილდღეობის საბჭო