ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

კვლევა ჩატარებულია საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მცირე საგრანტო პროექტის „პროფესიული კადრის მნიშვნელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში'' ფარგლებში.
ვრცლად...

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა ტექნიკურ–ადმინისტრაციული საკითხების შეფასება კვლევის ანგარიში
ვრცლად...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფორმალური განათლების სისტემაში ჩართვისა და განათლების საბაზო საფეხურის დამთავრების ბარიერებისა და მხარდამჭერი ფაქტორების კვლევა

ვრცლად...

სოციალური სამუშაოს სიტუაციური ანალიზის მიზანია საქართველოში არსებული სოციალური სამუშაოს მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება როგორც სამთავრობო,ასევე არასამთავრობო სექტორში.
ვრცლად...